Close Search

moenchwerden
»En terwijl de Heer temidden van a
die mensen wie Hij dit toeroept zijn
arbeider zoekt, spreekt Hij: Wie is de
mens, die naar het leven verlangt en
goede dagen wenst te zien?«
Sint Benedictus Regel, Prolog 14–15

Monnik worden