Close Search

abt
»Zich dienstbaar te maken aan
de gesteltenis van velen.«
Sint Benedictus Regel 2,31

Abt