Close Search

gottesdienst
»Zoals de pfofeet zegt: Zevenmaal
daags heb ik uw lof gezongen.«
Sint Benedictus Regel 16, 1; Ps 118, 164

Godsdienstvieringen