Close Search

Abtei Gerleve, Baugeschichte
»Kom, gij gezegende mijnes Vaders.«
Mt 25, 34