Close Search

impuls
»Want welke bladzijde, welk woord
uit de door God geïnspireerde
Schriften van het Oude en Nieuwe
Testament es geen lijnrecht richtsnoer
voor het leven van de mens?«
Sint Benedictus Regel 73, 3

Impuls