Close Search

Abtei Gerleve, Donnerstagsangebot
»De maaltijden moet zijn
aanvoudig en gezond.«
Verklaringen van de Beuronse Benedictijnse Congregatie voor de Regel van Sint Benedict, nr. 50, 2

Donderdag Aanbieding